Håmyra, Volda

Innandørs Privat Utandørs

Oppføring av 2 stk 10-manns lavblokker for Din Bolig.

Hus 1 hadde oppstart i August og Hus 2 hadde oppstart i November.

Vi utfører tømrerarbeidet innvendig og utvendig.

Tidsperiode: 2018-2019