Volda Servicebygg og brygge.

Innandørs Offentleg Utandørs

Underentreprenør for PEAB Nordang AS

Servicebygg med venterom, HCWC og teknisk rom.

Dekke på brygge, samt bolverk på kaifront.

Benker innvendig og utvendig.

Tidsperiode: Oktober 2022 - Mars 2023