Utleige

Skår leiger òg ut utstyr når det er tilgjengeleg – til høgre kan du sjå kva som er muleg å leige. Kontakt oss for å ordne ein avtale eller høyre meir om leigemulegheitene.

Kontakt oss

Tilgjengeleg for utleige

  • Stillas
    • Vi har utleige av stillas som kan brukast til fasadearbeid, målearbeid, utskifting av vindauge eller renovering, med meir. Fortel oss om jobben du skal utføre, så kan vi hjelpe deg med å berekne kva du treng av stillas.
  • Byggeplassavgrensing
    • Vi har ulike typar gjerder til å avgrense bygge- og anleggsplassar, samt for å kontrollere store menneskemengder ved ulike arrangement. Byggegjerdene er fleksible og enkle å montere og demontere.
  • Traktor/tilhenger
  • Betongkjedesag
  • 5,5 t gravemaskin
  • Vi arbeider med å oppdatere kva vi tilbyr.