VØR Melsgjerdet

Innandørs Næring Offentleg Utandørs

Underentreprenør for Aurstad AS.

Oppføring av administrasjonsbygg tilhøyrande VØR Melsgjerdet.

Kontorbygg på eit plan, med garderober, kantine, WC og teknisk rom.

Bygget holder passivhusstandard, og er ca 11,5 x 40 meter.

Tidsperiode: Oktober 2021 - April 2022